Door Henri van Smirren op 3 november 2013

Waar is de Verkeersregelaar bij het Adelbert?

Een veilige verkeerssituatie is onderdeel van een veilige buurt.  Daarom heeft de PvdA-fractie aan het College van B & W vragen gesteld over de verkeersdrukte op de kruising Deylerweg/Polderpad/Kruising Adelbert College-Amerikaanse kleuterschool.
Dagelijks passeren op dit verkeerspunt meer dan 1500 fietsers, scooters en auto’s elkaar. Met name tijdens de spitsuren is er sprake van een gevaarlijke situatie.  De tijdens de aanleg van de fietsstraat aanwezige verkeersregelaar is vanaf maandag 4 november niet meer aanwezig.

De vragen die door de PvdA gesteld zijn aan het college:

  1. Is het u bekend dat vanaf maandag 4 november geen verkeersregelaar meer aanwezig zal zijn op de kruising Deylerweg/Polderpad/Parkeerplaats Adelbert College/Amerikaans kleuterschool?
  2. Bent u het met de PvdA fractie eens dat hier sprake is van een gevaarlijke situatie nu hier dagelijks meer dan 1500 fietsers, scooters, auto’s, met name in de spitsuren, elkaar passeren?
  3. Bent u van mening dat een verkeersregelaar of aanvullende maatregelen nodig zijn om zoveel als mogelijk is te voorkomen dat hier ongelukken gaan plaatsvinden?
  4. Zo ja, bent u voornemens dit op korte termijn te regelen?
  5. Zo nee, waarom niet?
Henri van Smirren

Henri van Smirren

Henri van Smirren (1962) heeft altijd in Wassenaar gewoond en is sinds 1981 lid van de Partij van de Arbeid. Tijdens zijn rechtenstudie in Leiden was hij eind jaren ‘80 secretaris van de Partij van de Arbeid in Wassenaar. Henri heeft diverse maatschappelijk functies bekleed zoals bestuurslid van de stichting jeugd- en jongerenwerk, secretaris van het Wassenaars sportcontact en voorzitter

Meer over Henri van Smirren