Burgerraadslid

Henri van Smirren

Henri van Smirren (1962) heeft altijd in Wassenaar gewoond en is sinds 1981 lid van de Partij van de Arbeid. Tijdens zijn rechtenstudie in Leiden was hij eind jaren ‘80 secretaris van de Partij van de Arbeid in Wassenaar. Henri heeft diverse maatschappelijk functies bekleed zoals bestuurslid van de stichting jeugd- en jongerenwerk, secretaris van het Wassenaars sportcontact en voorzitter van de handbalvereniging Olympia’72. Voor zijn activiteiten voor de handbalvereniging mocht hij in 2004 de gemeentelijke legpenning en recentelijk het erelidmaatschap ontvangen. Henri heeft vanaf 1997 diverse managementfuncties bekleed en werkt bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Wat zijn je drijfveren?
Ik wil leven in een rechtvaardige en zorgzame samenleving waarin armoede is uitgebannen en iedereen een eerlijke en goede kans heeft om zich te kunnen ontplooien.
Een samenleving waarin solidariteit tussen mensen hoog in het vaandel staat. In deze samenleving ben je zelf verantwoordelijk voor je toekomst, wordt hard werken beloond, maar kun je ook rekenen op het vangnet van de overheid als dat nodig is.

Wat wil je tot stand brengen?
Het vertrouwen in de politiek is laag en ook de Wassenaarse politiek heeft zich in de afgelopen jaren niet van haar beste kant getoond. Ik wil dit beeld veranderen!
Door vanuit de sociaal democratie en een sterke PvdA Wassenaar constructief samen te werken met de andere politieke partijen. Door de dialoog aan te gaan met de Wassenaarders, te bezien hoe het staat met het draagvlak en waar politieke keuzes worden gemaakt deze inzichtelijk te maken en uit te leggen. Daarmee hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het herstel van vertrouwen in de politiek.