Over ons

pvda-roos 400x400Algemeen
Politiek is een belangrijk en niet te vermijden onderwerp voor alle burgers in Nederland. De politiek die het dichtst bij ons als burger plaatsvindt, is de politiek in je eigen dorp. Wil je daarin een rol spelen, òf wil je eerst wat meer informatie, neem contact met ons op. Vanzelfsprekend willen wij je graag als nieuw lid verwelkomen.

PvdA Wassenaar
De PvdA afdeling Wassenaar is de plaatselijke afdeling van de landelijke politieke partij PvdA. De PvdA is een vereniging waarvan je lid kan worden. De plaatselijke ledenvergadering is voor veel onderwerpen, betreffende de lokale afdeling, de belangrijkste beslissende bijeenkomst. De dagelijkse uitvoering van de diverse taken van de afdeling liggen bij de fractie en het bestuur. Hierbij neemt de fractie het politieke deel voor haar rekening en het bestuur de verenigingszaken.

Fractie
Onze leden van de fractie (raads- en commissieleden) nemen deel aan de vergaderingen van de Wassenaarse gemeenteraad en de voorbereidingen daarvoor.
Fractieleden zijn altijd benieuwd naar wat er speelt in de samenleving. Zijn er zaken die voor jou, je buurt of zelfs de gehele gemeente van belang zijn en die je met de fractie zou willen bespreken, neem dan contact op met de fractie. De vergaderingen van de fractie zijn meestal een week voor de vergaderingen van de gemeenteraad.

Bestuur
Ons bestuur van de afdeling zorgt voor de verenigingszaken binnen Wassenaar en betrekt leden en belangstellenden bij de lokale politiek. Sinds juni 2012 bestaat het bestuur uit vijf leden. Het bestuur vergadert eens per maand.

Ben je geïnteresseerd in de lokale politiek of heb je interesse en tijd voor vrijwilligerswerk en heb je behoefte aan meer informatie neem dan contact op.