Door Jan van Noort op 17 maart 2014

PvdA verkiezingscampagne in Wassenaar

De Partij van de Arbeid is 25 januari gestart met de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad en we wisten dat het absoluut niet eenvoudig zou zijn om de bevolking er van te overtuigen dat fatsoenlijke politiek ook in Wassenaar mogelijk is.
Wij konden absoluut niet vermoeden dat partijen die reeds schade aan de geloofwaardigheid van de politiek hadden toegebracht er nog een schep bovenop zouden gooien.
Na weken van debatteren konden WWW, PvW, DLW en HvW niemand duidelijk maken wat er nu zo specifiek lokaal aan hun verhaal was.
Wel grote woorden; het moet anders, wij zijn voor alle Wassenaarders. Maar nergens een overtuigend lokaal verhaal, ook niet bij deze zich “lokaal- noemende” partijen. Het blijven VVD-ers die bij de moederpartij geen schijn van kans maken. Voor lokale Wassenaarders moet je bij de lijst van de Partij van de Arbeid Wassenaar zijn.
De opvallendste leugen in het nieuwe Wassenaarse krantje was dat Wassenaar failliet zou gaan bij ongewijzigd beleid.

Ook het CDA koos ervoor om de burgers bang te maken. Allereerst door steeds te roepen dat Wassenaar de zorg voor onze ouderen niet aankan. Daarnaast werd de Wassenaarder schrik aan gejaagd met de mededeling dat de fusie tussen Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam – Voorburg alleen nog door het CDA te stoppen is!
Van een fusie is uiteraard in de verste de verte geen sprake.

Tenslotte spande de tot nu toe grootste partij in Wassenaar de kroon. Na jaren van wanorde leek het er op dat de VVD aan de betere hand was
Met een nieuwe lijst probeerden zij het beschadigde blazoen op te poetsen. Dat leek te lukken maar afgelopen week gingen zij toch weer ernstig in de fout door in een brief aan de bewoners van Wassenaar trots te vermelden zij dat zij de enige partij zijn die tegen de schikking van de nazit hebben gestemd. Eerst wanorde creëren en daarna goede sier maken door geen verantwoordelijkheid te nemen!
De Partij van de Arbeid laat een oordeel gaarne aan de kiezer over.
Zelf besloten wij om deze periode ons sociale verhaal aan de bewoners te vertellen, een verhaal vol optimisme. In de komende jaren wordt de gemeente zelf verantwoordelijk voor ouderen en jeugdzorg. Dat is een uitstekende kans om goed beleid voor onze eigen burgers te gaan voeren, te zorgen voor huisvesting voor alle Wassenaarders, zodat jongeren ook een kans krijgen en beleid te ontwikkelen voor startende ondernemers.
Wij willen zorgen dat Wassenaar in het vervolg door doortastend en verstandig sociaal beleid de landelijke pers haalt.
Wij rekenen op de steun van iedereen die met Hart en Passie voor een sociaal Wassenaar is.

Jan van Noort
Partij van de Arbeid Wassenaar

bus-wassenaar

Jan van Noort

Jan van Noort

Jan van Noort (1953) is sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 fractievoorzitter. Ik ben geboren in Wassenaar. Mijn vader was werkzaam als vuilnisman bij de gemeente. Mijn moeder was het financieel en economisch brein van de familie (dus  huisvrouw). Na de lagere school heb ik aan de LTS in Leiden de opleiding timmerman tot een goed einde gebracht.

Meer over Jan van Noort