Raadslid

Jan van Noort

Fractievoorzitter

Jan van Noort (1953) is sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 fractievoorzitter.

Ik ben geboren in Wassenaar. Mijn vader was werkzaam als vuilnisman bij de gemeente. Mijn moeder was het financieel en economisch brein van de familie (dus  huisvrouw). Na de lagere school heb ik aan de LTS in Leiden de opleiding timmerman tot een goed einde gebracht. Mijn bestuurlijke carrière begon in mijn militaire diensttijd bij de Vereniging van dienstplichtige militairen. In de jaren 70-tig raakte ik door Joop den Uyl geïnteresseerd in de politiek en werd lid van de Partij van de Arbeid. Ik heb in het PvdA-afdelingsbestuur van Wassenaar in een reeks van jaren alle functies vervuld. Dit resulteerde uiteindelijk in een 5 jaar durend raadslidmaatschap. Daarnaast heb ik vele jaren in het bestuur van de Bouw- en Houtbond de functie van penningmeester gehad. Als vertegenwoordiger van het Sociaalfonds Bouwnijverheid was ik enige jaren verantwoordelijk voor de uitkeringen van werklozen in deze sector. Ook stond ik aan de wieg van de oprichting van een inmiddels uitstekend lopende Wereldwinkel in Wassenaar en ben ik enige jaren jeugdvoorzitter van Blauw-Zwart geweest.

Wat zijn je drijfveren?
Mijn drijfveren om opnieuw lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid te worden, zijn eigenlijk dezelfde als 25 jaar geleden. Werken om er voor te zorgen, dat in onze samenleving iedereen mee kan doen. Dat mensen gelijkwaardig zijn en discriminatie uitgebannen wordt.

Wat wil je tot stand brengen?
Ik hoop er de komende 4 jaar voor te zorgen, dat de Partij van de Arbeid er in zal slagen om Wassenaar socialer en sterker te maken. Dat wij er voor zorgen, samen met de burgers, besturen  en ondernemers uit ons dorp, dat eerlijk delen gemeengoed wordt.