8 juli 2014

Steun voor opvang asielzoekers

De PvdA in Wassenaar steunt de opstelling van het college van burgemeester en wethouders bij de opvang van asielzoekers.

B&W reageren in principe positief op een verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil 600 tot 800 asielzoekers gedurende ongeveer twee jaar huisvesten op het terrein van de voormalige vliegkamp. Het aantal asielzoekers uit Syrië en Eritrea is flink toegenomen. De PvdA is voor een goede opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden en is er voor dat de gemeente daaraan bijdraagt.