PvdA politiek café over coalitieakkoord

1 juli 2018

Na ruim drie maanden is er dan eindelijk ook in Wassenaar een coalitieakkoord, VVD, CDA, D66 en Lokaal Wassenaar vormen een nieuwe coalitie.

De PvdA heeft steeds gepleit voor een zo breed mogelijke coalitie maar helaas ontbrak bij de nieuwe coalitiepartijen daartoe de politieke wil. Een gemiste kans voor Wassenaar om te laten zien dat ondanks een versnipperd politiek landschap brede samenwerking ook in ons dorp mogelijk is.

Wat betekenen de plannen van de nieuwe coalitie voor de Wassenaarders die smart op een woning wachten?  Wat gaan de plannen betekenen voor de inwoners die de eindjes aan elkaar moeten komen? voor de sport, de kunst en cultuur? Zo maar een aantal onderwerpen die de PvdA fractie graag met de leden en andere belangstellenden wil bespreken.

Wij willen dat graag a.s. zaterdag 7 juli van 10.00 uur tot 11.30 uur met u  doen in café Rooie Cor aan de Haven.

U bent van harte welkom!

De PvdA fractie

Jan van Noort,  Inge Bunte,  Henri van Smirren