19 november 2014

Ombudsteam: Gewoon sociaal doen

,,Gewoon laten zien dat je niet alleen in je woorden sociaal bent, maar ook in je daden.’’ Dat is volgens Tweede Kamerlid Lutz Jacobi de kern van het ombudswerk van de Partij van de Arbeid. Ze zei dit dinsdagavond, toen zij het startsein gaf voor het Ombudsteam in Wassenaar.

Het ombudsteam wil iedereen, dus ook niet-leden van de PvdA, gratis een helpende hand bieden bij problemen die ze hebben met de overheid en andere instanties. Veel van die problemen kunnen binnen de gemeente opgelost worden door een van de inmiddels 163 plaatselijke ombudsteams van de PvdA. In andere gevallen wordt samenwerking gezocht met het landelijke ombudsteam van de partij.

Het landelijke ombudsteam wordt jaarlijks zo’n drieduizend keer ingeschakeld. De belastingdienst heeft de dubieuze eer de ranglijst aan te voeren van de probleemveroorzakers, aldus Lutz Jacobi. Volgens het Kamerlid stelt de dienst zich veel te bureaucratisch op als mensen er niet uitkomen met de formulieren. ,,Goede tweede’’ is de uitkeringsinstantie UWV, die zich star opstelt als mensen vrijwilligerswerk willen doen en die te gemakkelijk boetes uitdeelt als administratie van cliënten niet geheel volgens de regels is.
Lutz Jacobi haastte zich om eraan toe te voegen dat de schuld niet alleen ligt bij de ambtenarij, maar ook bij de politiek. In de ijver om fraude te bestrijden worden veel strikte regels gemaakt, waar de uitvoeders van die regels zich dan aan moeten houden.
Het landelijke ombudsteam kreeg ook zaken voorgelegd rond hulpverlening bij schulden, waarbij vaak private kredietbanken worden ingeschakeld die hoge rentes bedingen. Ook de asielproblematiek leidt tot handenvol werk. ,,En de laatste tijd zijn er ook veel vragen over pensioenen,’’ aldus Lutz Jacobi. Ook hield ze haar gehoor in Wassenaar voor dat kwesties in de zorg vaak tijdrovend zijn.

Lutz Jacobi onthulde door het wegtrekken van een partijvlag het speciale telefoonnummer van het ombudsteam in Wassenaar. Ze heeft vertrouwen in een goede samenwerking met de PvdA in Wassenaar. Hier heeft gemeenteraadslid Jan van Noort tien vrijwilligers om zich heen verzameld die ieder met hun eigen deskundigheid mensen met raad en daad kunnen bijstaan.

Lutz Jacobi,een Friese boerendochter, voelde zich als een vis in het water in het gezellige paviljoen De Zonnehof. Ze sprak spontaan, ging in op kritische vragen en nam de tijd om kennis te nemen van de situatie in Wassenaar.

De fractie van de PvdA in de Tweede Kamer krijgt vaak het verwijt van kadaverdiscipline, maar volgens Lutz Jacobi zijn verschillen van inzicht wel degelijk mogelijk. Ze gaf daarvan ongewild zelf een voorbeeld. Partijvoorzitter Hans Spekman wil komen tot 300 ombudsteams in Nederland. Voor Jacobi is dat aantal minder belangrijk. Het gaat haar erom dat mensen overal in Nederland terecht kunnen met hun problemen en er dus geen ,,witte vlekken’’ zijn. Dat kan ook als verschillende afdelingen van de PvdA het samen doen met één ombudsteam.