9 februari 2014

Huurdersvereniging Rozenstein spreekt met PvdA over sociale woningbouw

Mede door de crisis wordt huren steeds populairder en de vraag naar huurwoningen voor lage en middeninkomens neemt steeds meer toe.  Hoe gaan we om met de sociale woningbouw in Wassenaar?

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart heeft de huurdersvereniging Rozenstein van de woningbouwvereniging Willibrordus een aantal speerpunten vastgesteld. De speerpunten gaan over de betaalbaarheid, de kwaliteit en de beschikbaarheid van huurwoningen alsmede de zeggenschap over het beleid van de woningbouwvereniging. Om deze speerpunten te bespreken en om de visie van de PvdA op de sociale woningbouw in Wassenaar te presenteren schoven lijsttrekker Jan van Noort en kandidaat raadslid Henri van Smirren op woensdag 5 februari aan bij de bestuursvergadering van de huurdersvereniging. Een nuttige bespreking omdat de PvdA zich van oudsher sterk maakt voor de sociale woningbouw.

Het  onderwerp heeft dan ook een prominente plaats in het PvdA verkiezings- programma “Samen voor een sociaal Wassenaar”.  Zo wil de PvdA dat er duurzaam en toekomstbestendig en voor zowel voor lage en middeninkomens wordt gebouwd.  De sociaal democraten vinden dat het Wassenaars toewijzingsmodel zo moet worden uitgevoerd dat  Wassenaarse woningzoekenden meer kans krijgen.  Ook vindt de PvdA dat er speciale aandacht moet zijn voor (jonge) starters, ouderen, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking en gescheiden ouders.  Een waardevolle uitwisseling van ambities en ervaringen uit de praktijk werden besproken.

Een vruchtbaar overleg voor beide en voor periodieke herhaling vatbaar.

woningbouw klein

V.l.n.r. Staand: J. Snelderwaard, H. van Smirren (PvdA), R. van Kralingen en A. Boersma.
Zittend: J. van Noort (PvdA) en N. Simons.