3. Huisvesting

Passende huisvesting voor alle Wassenaarders

De PvdA wil dat er in de komende raadsperiode een woonvisie wordt ontwikkeld. Nieuwbouw dient te voldoen aan de eisen van duurzaamheid en een goede bereikbaarheid. Zorg voor naasten kan worden gegeven door zogenaamde Kangoeroe woningen. Dit zijn woningen die dicht bij het huis van naasten staan waardoor mantelzorg wordt vergemakkelijkt. De PvdA wil Wassenaarse woningzoekenden meer voorrang geven bij woningtoewijzing en starters op de woningmarkt moeten via een soepeler beleid, waarbij een lagere inkomensgrens (< €50.000) wordt gehanteerd, eerder in aanmerking komen voor een huurwoning. Er moeten woningen worden gebouwd voor lage en middeninkomens.