5. Sport en cultuur

Een breed aanbod van sport en cultuur waarvan iedereen gebruik kan maken

Sport is erg belangrijk in de samenleving. Het geeft ontspanning is gezond en biedt sociale contacten. De PvdA is van mening dat de gemeente blijvend moet investeren in de bestaande sportaccommodaties.  Een reële voor de sportvereniging op te brengen huur of pacht hoort hierbij. Ten aanzien van wensen ten aanzien van kunstgras en andere grote investeringen is de PvdA van mening dat moet worden gekeken naar het maatschappelijk belang van deze investeringen door de gemeente en wat door de sportverenigingen zelf kan worden opgebracht.  Een investeringssubsidie dient weer te worden ingevoerd waarbij een meerjarenplan kan worden opgesteld. De jeugdsubsidie voor sportverenigingen moet weer terugkomen waardoor de contributie voor jeugdleden zo laag mogelijk wordt gehouden en elk kind de gelegenheid krijgt om een sport te beoefenen.

Cultuur verrijkt de samenleving en geeft mensen kansen om zich te ontplooien. De PvdA zet zich daarom in voor een jeugdcultuurfonds om kunst breed toegankelijk te maken. Er moet geld worden vrijgemaakt voor het bezoek aan culturele instellingen en kunsteducatie zodat iedereen hiervan gebruik kan maken.