9. Bestuur

Toegankelijke, professionele bestuurders die luisteren naar de inwoners

De kloof tussen burgers en politiek moet worden gedicht. Daarbij hoort dat bestuurders contact hebben met de burgers, weten wat er speelt om zo de, soms tegengestelde, belangen van burgers te kunnen beoordelen en te kunnen wegen om tot een zorgvuldige besluitvorming te komen. De raadsleden van de PvdA zijn daarom bereikbaar en toegankelijk voor de inwoners Wassenaar en zoeken actief het contact met organisaties, verenigingen en belangengroepen.