Rood aan de Slag

RadS front
Rood aan de Slag is het ledenblad van de afdeling Wassenaar.
Het verschijnt ongeveer 3 keer per jaar.
Dit is in elk geval steeds voor een Afdelingsvergadering, omdat ook de uitnodiging, de agenda en het verslag van de Afdelingsvergadering in de Rood aan de Slag worden opgenomen. Vanzelfsprekend ontvangen alle leden het blad enige tijd voor een Afdelingsvergadering.
Bent u geen lid, maar heeft u wel belangstelling, dan kunt voor nadere informatie bij onze secretaris terecht.