Algemeen bestuurslid

Pleun van den Dool

Aandachtsveld: Communicatie (o.a. Rood aan de Slag en persberichten)
Pleun van den Dool

Pleun van den Dool (1951) is sinds juni 2012 algemeen bestuurslid van de PvdA-afdeling Wassenaar. Pleun heeft als aandachtsveld de communicatie met de leden en de pers. Pleun verzorgt o.a. ons afdelingsblad Rood aan de Slag. Pleun was van 2006 tot juni 2012 voorzitter van de PvdA-afdeling Wassenaar.

Wat zijn je drijfveren?
Ik vind het belangrijk mijn tijd en talent in te zetten voor anderen. De mensen die moeite hebben om mee te doen in deze samenleving kunnen rekenen op de PvdA, omdat we solidair en realistisch zijn; Iedereen kan meedoen, daar werk ik graag aan mee.

Wat wil je bereiken?
Wassenaar is een mooi dorp, maar toch zijn er dingen die beter kunnen; zoals de communicatie tussen gemeente en burgers moet helder en duidelijk, meer maatwerk in de zorg, goede ondersteuning van het vrijwilligerswerk en de mantelzorgers en het stimuleren van een breed aanbod van sport en cultuur voor de Wassenaarders.