Herman de Bruijn

Herman de Bruijn

Over Herman de Bruijn

Ondanks dat Wassenaar altijd wordt genoemd als het om luxe en rijkdom gaat, wonen er in ons mooie dorp ook veel mensen die het niet zo breed hebben. Mijn naam staat op deze kandidatenlijst omdat de Partij van de Arbeid op komt voor mensen in een kwetsbare positie en uit gaat van gelijke kansen voor iedereen. Dat geldt in het gehele sociale domein maar ook zeker voor de woningmarkt.

De Partij van de Arbeid hamert al jaren op de noodzaak voor meer sociale woningbouw. Onze jeugd moeten we in ons dorp een kans op huisvesting bieden om te voorkomen dat Wassenaar nog verder vergrijst.