Ad van Schie

Ad van Schie (1947) is was van juni 2012 tot september 2018 secretaris van de PvdA-afdeling Wassenaar. Ad is tevens penningmeester van de Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten – Wassenaar.

Wat zijn je drijfveren?
Mijn drijfveren zijn verweven met het sociaal democratisch gedachtengoed. Iedereen kan meedoen en de sterksten komen op voor de zwakkeren. Goede opleiding en scholing zijn van belang.

Wat wil je tot stand brengen?
De leefbaarheid van Wassenaar in stand houden voor iedereen. Optimaal faciliteren van vrijwilligers als voorwaarde, evenals heldere communicatie tussen gemeente en burgers.