Waar de Partij van de Arbeid voor staat:

  • Werk
  • Goed zorg  & onderwijs
  • Eerlijk delen

De Partij van de Arbeid doet wat nodig is. Wij helpen Nederland uit de crisis en werken aan het land van morgen. Waar jong en oud de zekerheid van een baan hebben met een fatsoenlijk inkomen. Waar ouderen en zieken zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Waar banken en aandeelhouders dienstbaar zijn aan de samenleving en niet enkel aan zichzelf. 

Voor dat Nederland is een politiek nodig die niet wegloopt maar samenwerkt. Die zich niet blind staart op het eigen gelijk maar zich bereid toont om Nederland daadwerkelijk verder te helpen. Zodat mensen die thuiszitten weer een baan krijgen   Zodat de huizenmarkt en bouw weer op gang komen. En de rekening van de crisis eerlijk wordt verdeeld.

Voor dit Nederland doet het meer en meer dan ooit er toe wie er in uw gemeente de besluiten neemt. Er is politiek nodig die liever zorgt voor meer banen dan meer asfalt. Die pal staat voor de zekerheid van goede zorg en voor een buurt waar iedereen zich thuis voelt.

Nederland Sterker en Socialer               
Steun daarom de Partij van de Arbeid

 

Stem 19 maart

PvdA