8. Vrijwilligerswerk

Gerichte ondersteuning van vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Verenigingen kunnen zonder vrijwilligers niet bestaan. Vrijwilligers vertegenwoordigen daarom een aanzienlijk maatschappelijk kapitaal. De Vrijwilligerscentrale vormt een belangrijke spil om vrijwilligers te koppelen aan organisaties en verenigingen en moet worden ondersteund. Vrijwilligerswerk geeft ook de mogelijkheid geeft tot een zinvolle tijdsbesteding en het opdoen van werkervaring. Naast dit vrijwilligerswerk bestaat er ook onbetaald werk met een verplicht karakter in het kader van de Wet Werk en Bijstand (tegenprestatie). In Wassenaar is hiervoor een consulente re-integratie aangesteld waarvan de PvdA vindt dat deze behouden moet blijven. In het kader van de komende Participatiewet wordt van uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie verwacht. Bij het uitvoeren van zinvol en passend werk kan deze consulente ook een belangrijke rol spelen.