4. Onderwijs

Goed en toegankelijk onderwijs met een openbare school in Wassenaar Noord

Er is een breed aanbod van basisscholen in Wassenaar en er zijn twee grote scholen van voortgezet onderwijs. VMBO-scholen zijn in de naastgelegen plaatsen beschikbaar. Wat ontbreekt is een openbare basisschool in Wassenaar Noord. De PvdA vindt dat deze er moet komen.  In deze tijd van toenemende gewichtstoename van kinderen vindt de PvdA bewegingsonderwijs door vakleerkrachten erg belangrijk.  Het is vaak een opstapje naar het lidmaatschap van een sportvereniging. Het is niet vanzelfsprekend dat ieder kind leert zwemmen. Daarom vindt de PvdA dat waar nodig de gemeente in overleg met de basis scholen en het Sterrenbad zwemles mogelijk moet maken.