7. Leefomgeving

Leven in een groene en veilige leefomgeving

De groenvoorziening in Wassenaar moet op een hoger peil worden gebracht. Alle gebouwen van de gemeente Wassenaar en de straatlantaarns worden voorzien van energiebesparende verlichting.  Het gebruik van zonnecollectoren wordt gestimuleerd. De PvdA is van mening dat er in Wassenaar ten behoeve van huisvesting geen grote bouwprojecten meer kunnen plaatsvinden. De bebouwing van Valkenburg zal niet gaan plaatsvinden in de komende raadsperiode. De PvdA is mening dat er in ieder geval een groene buffer moet blijven tussen Wassenaar en Katwijk en dat als er gebouwd wordt sociale woningbouw voorrang heeft.

Veiligheid; Inwoners moeten zich veilig voelen en de politie moet zichtbaar aanwezig zijn. De wijkagenten hebben daarbij een belangrijke rol om problemen die zich in de wijken voordoen vroegtijdig te signaleren. De PvdA vindt dat het politiebureau aan de Hofcampweg weer vierentwintig uur per dag moet zijn geopend voor burgers.