2. Kwetsbare groepen

Extra aandacht voor kwetsbare groepen

Er wordt ruimere bekendheid gegeven aan de mogelijkheden van bijzondere bijstand, de minimaregeling en de kwijtscheldingsmogelijkheid van gemeentelijke belastingen. Er komt een fysiek loket voor informatie en advies op het gebied van sociale zaken. Door de crisis zijn veel mensen in de problemen gekomen. Het hebben van schulden brengt veel problemen met zich mee en belemmert het vinden van werk. De PvdA wil daarom dat er in 2014 er weer subsidie wordt toegekend aan de Stichting Welzijn Ouderen Wassenaar (SWOW) voor het project schuldhulpmaatje en dat daar ook voldoende bekendheid aan wordt gegeven zodat de doelgroep wordt bereikt.