10. Jongerenwerk

Jongerenwerk geven we vorm met de jongeren zelf

Het jeugd- en jongerenwerk in Wassenaar beschikt over een nieuw onderkomen aan de dr. Mansveldkade.  De PvdA vindt dat door ruime openingstijden de jeugd daar terecht moet kunnen. Jeugdwerk vindt echter ook op straat plaats. Doordat jongerenwerkers jongeren opzoeken kunnen wensen van de jeugd in kaart worden gebracht. Ook de wijkagenten en de gemeente moet weten wat er speelt bij de jeugd en waar overlast door hangjeugd wordt ervaren moet het gesprek met de jongeren worden aangegaan. De PvdA vindt dat het jongerenwerk met de jongeren samen moet worden vormgegeven. Het opknappen van trapveldjes of hangplekken binnen de gemeente ziet de PvdA als noodzakelijk. Waar wenselijk en mogelijk worden hangplekken gecreëerd en vanzelfsprekend vindt dit in nauw overleg met omwonenden plaats. De PvdA vindt dat moet worden bekeken of het veld aan de Hofcampweg een multifunctioneel karakter kan worden gegeven met speelvoorzieningen jongeren en ouderen.