24 september 2014

Wassenaar klaar voor ,,hervorming”

De gemeentes, dus ook Wassenaar, staan voor de grootste hervorming sinds tijden, zei wethouder Inge Zweerts de Jong (Passie voor Wassenaar) dinsdag tijdens een ontmoeting met leden van de PvdA. Per 1 januari gaan belangrijke taken van het Rijk en van de provincies over naar de gemeentes. Dat gaat gepaard met bezuinigingen en veel mensen vragen zich bezorgd af of de gemeentes op 1 januari hiervoor klaar zijn.

Zo staan de media deze dinsdag bol van twijfels over de toekomst van de jeugdzorg. Inge Zweerts valt met de deur in huis: ,,Bureau Jeugdzorg wordt letterlijk ontmanteld.’’ Zij maakt er geen geheim van dat nog niet alles geregeld is, maar zet wel op een heldere en zakelijke manier uiteen hoe dit met ingang van komend jaar in Wassenaar is georganiseerd. Door haar antwoorden op vragen uit de zaal weet ze ongerustheid over de veranderingen weg te nemen.

De jeugdzorg was slechts een van de onderwerpen die aan de orde kwamen. De PvdA had de wethouder uitgenodigd, omdat er alle reden was om met haar bij te praten. Bij de vorming van het nieuwe college van burgemeester en wethouders werd zij niet alleen de bewindsvrouw namens haar eigen partij, maar ook namens de PvdA. Daarbij kreeg zij, zoals dat in politiek jargon heet, een zware portefeuille.

Zo heeft Inge Zweerts als wethouder ook te maken met de nieuwe participatiewet. De gemeente wordt daardoor ook verantwoordelijk voor ,,Wajongers’’, of wel voor het scheppen van banen voor mensen die al op jonge leeftijd gehandicapt zijn. Ook gaat de gemeente zorgen voor werk van ,,WSW-ers’’ of wel mensen die aangewezen zijn op sociale werkplaatsen of aangepast werk.

Daarnaast ie er nog de nieuwe WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), die onder andere met zich brengt dat er fors gekort wordt op de kosten voor huishoudelijke hulp. In de zogeheten participatiesamenleving gaan minder ouderen naar tehuizen. Van familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers wordt verwacht dat ze een groter deel van de zorg bij de mensen thuis op zich nemen. Zorg op maat leidt tot een geheel nieuwe aanpak, dicht bij de mensen thuis. Inge Zweerts zette uiteen dat Wassenaar hiertoe wordt opgedeeld in twee of drie wijken. Voor de wijkverpleegkundigen is daarbij een belangrijke rol weggelegd. De wijkverpleegkundigen gaan niet over naar de gemeenten, maar naar de zorgverzekeraars: ,,Daarover maak ik mij meer zorgen dan over de taken die overgaan naar de gemeente,’’ aldus Inge Zweerts.

Graag had zij het met de PvdA-ers ook nog gehad over andere taken in haar portefeuille zoals sport en de bibliotheek. Als de voortekenen niet bedriegen is er binnenkort, na het indienen van de begroting van de gemeente, voldoende aanleiding om ook daarover bij te praten.