18 juni 2017

Warm lopen voor verkiezingen

De verkiezingen voor de gemeenteraad vergen de nodige voorbereidingen en daar is de PvdA in Wassenaar volop mee begonnen.

Zo is er een enquêteformulier gemaakt, waarop inwoners kunnen aangeven wat er verbeterd kan worden in hun omgeving of in de hele gemeente. Er is een commissie benoemd die het programma gaat opstellen. En inmiddels is ook de kandidatencommissie (foto) aan het werk.

Deze commissie inventariseert welke leden op de kandidatenlijst willen komen, al of niet op een verkiesbare plek, en stelt de volgorde vast. Iedereen die lid is of wordt van de PvdA kan zich kandidaat stellen.

De commissie bestaat uit Anka van Schie, Henk Goulooze en Jenneke Boerman (foto) en later wordt Herman de Bruijn eraan toegevoegd. Deze commissie stelt een lijst op, maar het laatste woord is aan de leden. Een partijvergadering beslist over de voorgestelde kandidatenlijst.