2 mei 2015

Voedselbank blij met keurmerk

De Voedselbank in Wassenaar voldoet aan alle eisen rond voedselveiligheid en voedselhygiëne. Onafhankelijk inspecteurs van een extern bedrijf hebben het het reilen en zeilen van de Voedselbank op de korrel genomen en vastgesteld dat de werkwijze voldoende waarborgen biedt voor de kwaliteit van het voedsel. Gina van Kesteren, de voorzitter van de Voedselbank in Wassenaar, glunderde toen zij dit bekendmaakte tijdens de 1 mei bijeenkomst van de Partij van de Arbeid in Wassenaar. De Voedselbank heeft nu een certificaat, dat meer producenten van voedsel en supermarkten over de streep kan trekken om overschotten te doneren.
Gina van Kesteren was de gastspreker bij de PvdA, die niet alleen partijleden verwelkomde bij de bijeenkomst in De Peppel. Het aantal mensen dat in Nederland een beroep doet op de hulp van de voedselbanken neemt nog steeds toe, terwijl er strenge eisen zijn aan het inkomen. Zo komt een alleenstaande alleen in aanmerking voor het wekelijkse voedselpakket als het besteedbare inkomen niet hoger is dan 180 euro per maand.
In Wassenaar gaat het nu om 22 huishoudens, of wel een dertigtal mensen. Ook in het villadorp bestaat stille armoede, aldus Gina van Kesteren. Zij denkt dat hier meer mensen in aanmerking kunnen komen voor deze ondersteuning. Voor zij voorzitter werd van de Voedselbank, heeft zij lang in de diaconie gewerkt, of wel hulpverlening van de kerk aan mensen die in de knel zitten.
Het zijn vaak hulpverleners die de mensen de weg wijzen naar de Voedselbank in Wassenaar. De meeste mensen die een beroep doen op deze organisatie, die volledig draait op vrijwilligers, zitten in een traject van schuldsanering.
Gina van Kesteren is blij met de steun die de Voedselbank krijgt vanuit de dorpsgemeenschap. Zij noemde niet alleen kerken en scholen, maar ook de ,,ladies’’ van de Lions die elk jaar een inzamelingsactie hebben in de supermarkten. Volkstuinders en andere particulieren doneren voedsel en fruit. Een bakker en een supermarkt in Wassenaar zorgen voor een welkome aanvulling op het zogeheten basispakket.
Dat basispakket haalt de Voedselbank elke week in een distributiecentrum in Den Haag, dat de voedselbanken in deze regio bedient. Dat pakket dreigt kariger te worden. ,,Grote bedrijven houden steeds minder voedsel over,’’ aldus Gina van Kesteren.