Door op 6 augustus 2013

Van de fractie

De afgelopen periode heeft de fractie veel aandacht gegeven aan de wijze waarop de sociale agenda wordt vormgegeven. Met name, de invulling van de de drie grote decentralisaties op het terrein van zorg, werk en inkomen en jeugd. Tegelijk hebben wij op het terrein van Ruimtelijke Ordening en Economie gelet op onderwerpen als sociale woningbouw en ruimte voor lokale ondernemers. Bij Bestuur en Middelen hebben wij veel energie gestopt in enerzijds samenwerking met buurt gemeenten en het zeker stellen van lokale loketten voor de cliënten.

Vorig jaar speelde de PvdA een hoofdrol in de Raad in de kritiek op de invulling door het College van de huishoudelijke hulp toen dat wou overgaan op een totaal markt en dus prijs gestuurd model. Uiteindelijk koos de Raad in meerderheid voor een model met redelijke uur-tarieven waarbij de lokale aanbieders konden blijven leveren.

De PvdA heeft GL steeds gesteund in de kritiek met betrekking tot de financiële perikelen bij Avalex (de huisvuil ophaler). Ook trokken wij samen met GL op in de kritiek op de kostenoverschrijding bij de fietstunnel bij Den Deijl. Zo ondersteunden wij beiden een motie van wantrouwen jegens de wethouder Financiën en een motie van afkeuring jegens de rest van het College over hetzelfde debacle. Die moties haalden het niet wegens de houding van het CDA, maar een week later struikelde het College toen de VVD wethouders het vertrouwen in de CDA wethouder opzegden over hetzelfde tunneltje.

Geconfronteerd met deze bestuurscrisis koos de PvdA ervoor om steun te geven aan een raadsprogram dat Wassenaar door de resterende tijd tot de verkiezingen van maart 2014 moet loodsen, samen met VVD, CDA en DLW.
Dit omdat voor ons de bestuurbaarheid van Wassenaar belangrijker is dan snel politiek gewin.

Dat wil niet zeggen dat wij het nieuwe College niet kritisch volgen. Vooral op de terreinen van zorg, jeugd en werk en inkomen en uiteraard het volkshuisvestingsbeleid. Ook kijken wij kritisch naar op zich noodzakelijke bezuinigingen en proberen wij daarbij de zwaksten te ontzien.