Bijdrage PvdA, eerste termijn behandeling begroting 2014