4 juli 2016

Subsidie voor jeugdleden sportclubs

De PvdA dringt er in de gemeenteraad op aan om bij de sportclubs opnieuw de jeugdledensubsidie toe te passen. De gemeente deed dit tot 2014. Ook het Sportcontact, waarin 22 sportverenigingen vertegenwoordigd zijn, wil dat deze subsidie terugkomt.
In 2013 bedroeg de subsidie 14,23 euro per lid tot de leeftijd van 18 jaar. In totaal werd toen 37.767 euro verstrekt.
Door het herinvoeren van deze subsidie gaat de totale subsidiepot niet omhoog. Er wordt dan geschoven met subsidies.
Als de raad hiermee instemt, kunnen sportclubs  voor 2017 een aanvraag indienen voor jeugdledensubsidie.