Staaltje huisvlijt

12 november 2017

Waar zijn we nou met ons allen helemaal mee bezig? Het antwoord vind je op keurig ingelijste collage van krantenkoppen van de afgelopen jaren. Het gaat in vogelvlucht van voetbalkooi naar sociale woningbouw, voorzieningen voor gehandicapten en veel meer.
Een ludieke manier om al het werk van onze fractie onder de aandacht te brengen. En te houden, want de collage gaat net als de vlag mee naar de bijeenkomsten van de PvdA in Wassenaar.
Met dank aan Pleun van den Dool die dit fraaie stukje huisvlijt uit zijn handen liet komen. Bescheiden als hij is, ging Pleun niet met de collage op de foto. Pleun is de stille kracht van de PvdA die verantwoordelijk is voor ons huisorgaan Rood aan de Slag, en die vorm geeft aan onder meer advertenties en verkiezingsmateriaal. Hij krijgt het nog druk.