Door Henri van Smirren op 10 november 2013

PvdA stemt uiteindelijk in met bestuurlijk akkoord Rijnlandroute.

De PvdA heeft in de gemeenteraads- vergadering van 28 oktober ingestemd met de zogenaamde trompetvariant van de Rijnlandroute, de nieuwe weg die de Bollenstreek verbindt met de A4 en langs de noordkant van ons dorp loopt.
De aanleg van deze weg heeft grote gevolgen voor het landschap en huizen op Wassenaars grondgebied moeten worden afgebroken. De naam trompetvariant is gekozen omdat de vorm van het verkeersknooppunt doet denken aan het uiteinde van een trompet.

De PvdA is uiteindelijk inhoudelijk akkoord gegaan met deze trompetvariant omdat het plan dat op tafel lag, een heuse fly-over!, enorme gevolgen zou hebben voor het landschappelijk karakter van de noordkant van ons dorp. Om alle schijn van belangen verstrengeling te voorkomen heeft PvdA fractievoorzitter Pim van de Locht wel het standpunt van de PvdA  in de Raad weergegeven, maar niet aan de stemming deelgenomen. Zijn huis staat nl. aan de oostelijke parallel structuur van de A44 en zal bij de aanleg van de Rijnlandroute moeten verdwijnen. De trompetvariant waarin de weg verzonken is in het landschap kost de gemeente Wassenaar 1,5 miljoen, een behoorlijk bedrag, maar de PvdA heeft het er voor over omdat door aan deze variant mee te werken minder schade wordt aangericht aan natuur en milieu. Door mee te werken aan deze variant kunnen de belangen van Wassenaar het beste worden behartigd. De gemeente Wassenaar is immers niet de enige belanghebbende, ook de Provincie, Rijkswaterstaat en de gemeenten Katwijk, Valkenburg en Katwijk zijn betrokken en de belangen lopen uiteen.

We hebben dus toch, met pijn in het hart, ingestemd met deze variant om erger te voorkomen. Met pijn in het hart! Ook de PvdA fractie was immers een groot voorstander van de zogenoemde Churchill-avenue, een reële variant in de vorm van een tunnel onder Churchillaan in Leiden, die ondanks de protesten van vele omwonenden in Wassenaar, Voorschoten en Leiden, nooit serieus is overwogen door de statenleden van VVD en CDA.

Door toch in te stemmen en door in gesprek te blijven met de andere spelers wordt erger voorkomen en kunnen de belangen van Wassenaar ook op een ander thema, de bebouwing van voormalig vliegveld Valkenburg beter worden behartigd. De PvdA wil het groene karakter van Valkenburg behouden en een groene bufferzone tussen Katwijk en Wassenaar bewerkstelligen. Door in te stemmen met de trompetvariant en daaraan financieel bij te dragen heeft de Provincie aangegeven dit Wassenaars belang te ondersteunen. Dat is een belangrijke toezegging! Wij hebben daarmee gekozen voor een realistische koers om zo het ook door ons zo gekoesterde groene karakter van onze gemeente te behouden. In onze ogen een verstandige keuze en veel beter dan maar te roepen dat je niets wilt om vervolgens tegen een fly-over aan te moeten kijken. Het is maar waarvoor je kiest! De PvdA fractie heeft gekozen!

Henri van Smirren

Henri van Smirren

Henri van Smirren (1962) heeft altijd in Wassenaar gewoond en is sinds 1981 lid van de Partij van de Arbeid. Tijdens zijn rechtenstudie in Leiden was hij eind jaren ‘80 secretaris van de Partij van de Arbeid in Wassenaar. Henri heeft diverse maatschappelijk functies bekleed zoals bestuurslid van de stichting jeugd- en jongerenwerk, secretaris van het Wassenaars sportcontact en voorzitter

Meer over Henri van Smirren