11 oktober 2016

PvdA staat achter plan Bellesteijn

De locatie Bellesteijn, of wel de bouw van 18 appartementen en 24 zorgeenheden, houdt de gemoederen volop bezig en dat zal nog wel een tijd zo blijven. In ieder geval blijft een aantal buurtbewoners zich verzetten tegen het plan.

Hoewel het eerdere bouwplan naar aanleiding van reacties uit de buurt is aangepast blijft vooral de vierde bouwlaag van het zorgcomplex de buurtbewoners nog steeds een doorn in het oog.

De PvdA vindt dat het gemeentebestuur met de aanpassingen van het plan, wat heeft geleid tot een vermindering van 20 appartementen, flink wat water bij de wijn heeft gedaan en daarmee voldoende tegemoet is gekomen aan de bezwaren van omwonenden. Het verwijt van omwonenden dat het gemeentebestuur niet naar hen luistert vindt de PvdA dan ook onterecht en misplaatst.

PvdA-gemeenteraadslid Jan van Noort is het ook niet met de buurtbewoners eens dat een vierde bouwlaag niet acceptabel is in deze wijk. In de discussie over de inpasbaarheid van de vierde laag wordt door de tegenstanders een beeld opgeroepen van de jaren zestig en zeventig. Inderdaad, in die tijd werden in hoog tempo huizen gebouwd om de woningnood op te lossen wat wel eens ten koste ging van de kwaliteit. Die wijze van bouwen ligt echter al lang achter ons en de appartementen die op de locatie Bellesteijn worden gebouwd zijn eigentijds en zien er volgens Van Noort goed uit.

Van Noort benadrukt dat het ook niet bij bouw op deze locatie kan blijven. Er is een dringende behoefte aan woningen voor mensen die intensieve zorg nodig hebben en sociale woningen voor ouderen, starters en statushouders. Alleen voor de intensieve zorg van plaatsgenoten moeten tot 2020 naast de projecten Bellesteijn en Poortlaan nog eens 50 appartementen worden gebouwd. Op vrijkomende plekken binnen de bebouwde kom wil de gemeente sociale bouw en zorgeenheden creëren voor deze doelgroepen. Het is van belang dat daaraan nu voortvarend wordt gewerkt. Anders dan de buurtbewoners hebben demente ouderen en woningzoekenden zich niet georganiseerd in comités die druk uitoefenen op de gemeenteraad. Toch dient de raad ook rekening te houden met hun belangen.

De PvdA maakt zich in ieder geval sterk dat de belangen van deze groepen, die zich niet altijd kunnen laten horen, worden meegewogen in de besluitvorming.