18 juni 2014

PvdA pleit voor cameratoezicht

PvdA-gemeenteraadslid Jan van Noort wil dat er bewakingscamera’s komen bij de winkels in de Langstraat. Dat blijkt uit vragen die hij heeft gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Aanleiding voor de vragen is de inbraak in een telefoonwinkel in de Langstraat op 26 mei. De sporen daarvan zijn nog zichtbaar in de zaak van Omid Samsoor, die zich zwaar gedupeerd voelt.

Jan van Noort vindt het onaanvaardbaar dat hardwerkende ondernemers het slachtoffer worden van brutale criminelen. Hij wil weten of het juist is dat er in het winkelgebied geen toezichtcamera’s hangen omdat dit de privacy van de burgers zou schenden. De PvdA in Wassenaar vindt dat dan een verkeerde afweging is gemaakt.

Voor Jan van Noort reden om te vragen om op korte termijn in de gemeenteraad te debatteren over ,,de wenselijkheid van het aanbrengen van camera’s in de winkelgebieden van ons dorp.’’