26 april 2014

PvdA niet buitenspel in Wassenaar

Bij de verkiezingen haalden we slechts één zetel, maar we staan niet buitenspel bij de vorming van een nieuw college. Mogelijk kunnen we dus toch een belangrijk deel van onze beloftes aan de kiezers waarmaken.

In de krant konden we al lezen wat er misging bij de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en WWW om te komen tot een nieuw college van Burgemeester en Wethouders (BenW). Daarna werd onderzocht of CDA, D66, Passie voor Wassenaar, GroenLinks en en de PvdA wél samen een college konden vormen. Nu wordt gezocht naar een formateur om de weg te bereiden naar wat de VVD noemt ,,het meest linkse college in Wassenaar ooit.’’ Voor ons dus een bemoedigend geluid.

Het biedt de PvdA bovendien de kans om de aloude samenwerking met GroenLinks nieuw leven in te blazen. Maar een zwaluw maakt nog geen zomer. Over een nieuw programma is nu nog niets te zeggen, dus ook niet over wat we tijdens de onderhandelingen kunnen bereiken.