1 augustus 2015

PvdA let op de centen

Links, inclusief de PvdA, wil alleen geld uitgeven. Bij hen is de schatkist niet veilig. Dit verwijt komt vaak van de VVD en andere rechtse partijen. Het geldt niet alleen voor de landelijke politiek.
In Wassenaar haalt de VVD keer op keer de pers met de uitspraak dat de spaarpot van de gemeente geplunderd wordt. En Hart voor Wassenaar doet het voorkomen alsof de gemeente failliet gaat.

,,Klinkklare onzin,’’ zegt PvdA-gemeenteraadslid Jan van Noort. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn het juist de PvdA-ministers geweest die de financiën weer op orde wisten te brengen. Hij noemt niet alleen Willem Drees, die spreekwoordelijk zuinig was, maar ook Piet Lieftinck, Wim Duisenberg, Wim Kok, Wouter Bos en tenslotte de huidige minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem. ,,En toch blijven politieke tegenstanders roeptoeteren, dat de Partij van de Arbeid alleen maar denkt aan geld uitgeven,’’ zucht Jan van Noort.

In Wassenaar steunt de PvdA het college van Burgemeester en Wethouders, dat als uitgangspunt heeft het op orde brengen van de begroting. Daarbij willen B en W de mensen met de laagste inkomens ontzien. Ook heeft de PvdA zich er sterk voor gemaakt dat het college in de eerste twee jaar bezuinigingen in de zorg bij past uit eigen middelen.

,,Met steun van de PvdA werkt het college aan een goede en sluitende begroting. De spaarpot wordt alleen gebruikt voor voorzieningen die voor de Wassenaarders van belang zijn. Het achterstallige onderhoud wordt zoveel mogelijk weggewerkt,’’ zegt Jan van Noort: ,,Wij blijven eraan werken dat Wassenaar voor alle Wassenaarders de fijnste woonplaats is in de regio. En in tegenstelling tot wat de oppositie wil doen geloven, wil de PvdA dat de inkomsten en de uitgaven van de gemeente in evenwicht blijven.’’