Partij van de Arbeid Wassenaar; werk blijft van het grootste belang