Partij van de Arbeid Wassenaar; Wat is Wassenaar zonder jeugd?