1 oktober 2014

Ouderen: Wie zorgt straks voor ons ?

De bewoners van de ouderencomplexen in Wassenaar maken zich zorgen. Mensen uit hun midden met een beginnende dementie verhuizen niet langer naar een tehuis, maar zijn aangewezen op hulp thuis. Maar wie gaat die hulp leveren ? Die vraag stond centraal tijdens een bijeenkomst, dinsdag in servicecentrum De Plataan.
De huurdersvereniging had de commissarissen van de Wassenaarsche Bouwstichting en de bewoners van de complexen bij elkaar gebracht. Het was aan gemeenteraadslid Jan van Noort (PvdA) om uit te leggen hoe de zorg in de toekomst geregeld is.
Volgend jaar worden de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Langdurige Zorg van kracht. Ouderen zullen meer dan tot dusver zijn aangewezen op hulp uit hun eigen omgeving en het is aan de gemeente om die te organiseren. Een groter deel van de zorg zal moeten komen van de buurt of van familie.
,,Die wetten zijn geënt op de situatie van 60 jaar geleden, toen kinderen nog in hun eigen dorp bleven wonen,’’ aldus een van de bewoners. Een ander verzuchtte: ,,De participatiesamenleving….mijn hemel.’’ Ze voelden Jan van Noort aan de tand: ,,Het zijn jouw partijgenoten die dit bedenken in politiek Den Haag.’’
De ouderen vroegen zich vooral af hoe ze zelf moeten omgaan met mensen in hun complexen die dement worden. Deze mensen kunnen gaan dwalen in de omgeving, zich terugtrekken in hun eigen woning en daar verpieteren, of overlast veroorzaken door lawaai, schreeuwen en zelfs agressief gedrag.
Commissaris Els Wardenaar van de Wassenaarsche Bouwstichting riep de bewoners op om de problemen te melden bij de kinderen van de mensen om wie ze zich zorgen maken, of bij de huisarts. Ook raadde zij hen aan om een ,,logboek’’ bij te houden, waarin ze de problemen in hun omgeving beschrijven. Dat kan leiden tot een hogere urgentie, waardoor mensen kunnen worden opgenomen als zelfstandig wonen niet langer verantwoord is.
Jan van Noort probeerde de ongerustheid van de bewoners weg te nemen door te verzekeren dat de gemeente niet gaat beknibbelen op de zorg en dat alle professionele hulpverleners moeten beschikken over de juiste papieren. De zorg zal in de toekomst komen van ,,wijkteams’’ waarin de hulpverleners samenwerken. Dat zal de zorg minder bureaucratisch maken. Per huishouden komt er één contactpersoon die alle hulp gaat regelen.