19 februari 2015

,,Geen eind aan goed huwelijk”

In een goed huwelijk lopen de partners niet weg als ze ruzie krijgen, maar proberen ze samen die ruzie op te lossen. Zo karakteriseerde Marleen Barth, fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, donderdag de politieke samenwerking met regeringspartner VVD. Ook VVD-senator Jan Antonie Bruijn demonstreerde tijdens een politieke avond in De Schulpwei de wil om samen verder te gaan: ,,Geef op 18 maart Uw stem aan een van de regeringspartijen.’’
De boodschap was helder. Dit kabinet moet de termijn van vier jaar vol gaan maken. Sinds 2002 heeft geen enkel kabinet de rit uitgezeten. Het ontbrak in Nederland aan de politieke stabiliteit om noodzakelijke hervormingen tot stand te brengen. Een van die hervormingen is het nieuwe zorgstelsel. ,,Van elke euro die we in Nederland verdienen gaat 15 cent naar de zorg,’’ aldus Jan Antonie Bruijn. ,,Zonder nieuw beleid zou dat oplopen naar 40 cent. Dat kan gewoon niet. De uitgaven aan zorg gaan niet omlaag. Wel remmen we de stijging van de kosten af.’’ Bruijn wees ook op het terugdringen van het financieringstekort van de overheid en hij is ervan overtuigd dat ,,de economie zal groeien als gevolg van het beleid.’’
De verkiezingen op 18 maart zijn bepalend voor de samenstelling van de Eerste Kamer en daarmee van levensbelang voor het kabinet. Toch ging het tijdens de bijeenkomst, broederlijk georganiseerd door de Wassenaarse afdelingen van VVD en PvdA, niet alleen over landelijke politiek. Op 18 maart wordt gestemd voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen. Daar is geen sprake van een regeerakkoord, dat de politieke tegenstellingen moet overbruggen. Daardoor kwamen de verschillen tussen de sociaal-democraten en de liberalen toch nog ruimschoots voor het voetlicht.
Zo wil de PvdA dat de miljoenen die de provincies op de bank hebben staan gaan naar investeringen om vervoersproblemen op te lossen. De VVD is daar niet op tegen, maar wil ook geld vrij spelen voor lagere belastingen. En als het gaat om de waterschappen wil de PvdA vooral dat de mensen in de steden minder gaan betalen en boeren en ,,grootgrondbezitters’’ meer. De VVD voelt niet voor die ,,herverdeling’’, maar voor verlaging van kosten door bezuinigingen.
En daarmee was de toon gezet voor de volgende grote hervorming van het huidige ,,paarse’’ kabinet, die van het belastingstelsel. De VVD wil de lasten verlagen, maar dat zal niet eenvoudig zijn. De PvdA wil geen nieuwe bezuinigingen op zorg en sociale zekerheid, aldus Marleen Barth. Jan Anthonie Bruijn zei op zijn beurt dat hij niet via de belastingen een verdere verkleining wil van de verschillen in inkomens wil afdwingen. Nederland is al een kampioen als het gaat om ,,nivelleren’’ en dat remt de groei van de economie af.
Benieuwd hoe de huwelijkspartners daar uit komen ? Kom dan naar een van de volgende politieke avonden van VVD en PvdA. De zaal van De Schulpwei zat goed vol en dat is een stimulans om de samenwerking op plaatselijk niveau voort te zetten.