8 februari 2015

Ook PvdA heeft hart voor Wassenaar

Gemeenteraadslid Jan van Noort wil geen vertraging bij de nieuwbouw, die het verzorgingshuis en de aanleunwoningen op de hoek van Ridderlaan en Poortlaan moet vervangen. Hij zegt dat in een reactie op Henri Hendrickx van Hart voor Wassenaar. Hendrickx wil een pas op de plaatsmaken om te overleggen met omwonenden die bezwaar maken tegen de omvang van de nieuwbouw.

Jan van Noort wijst erop dat de omwonenden ingelicht zijn over het plan en de kans kregen daarover hun zegje te doen. De nieuwbouw voldoet aan het bestemmingsplan, dat afwijkingen van de huidige situatie toelaat. De Commissie Welstand maakt geen bezwaar. De aanvrager van de nieuwbouw, de Wassenaarse Bouwstichting, valt volgens Jan niets te verwijten.

Hij daagt Hendrickx uit een alternatieve locatie aan te wijzen in Wassenaar waar een nieuw zorgcomplex zou kunnen komen. Jan van Noort vindt dat in dit geval het algemeen belang van goede zorg voor ouderen zwaarder moet wegen dan het individuele belang van de omwonenden.