21 oktober 2015

Ombudsteam PvdA in actie tegen bureaucratie

Het Ombudsteam van de PvdA in Wassenaar is in het eerste jaar van zijn bestaan geconfronteerd met zeer uiteenlopende problemen. Negen mensen klopten aan omdat ze waren vastgelopen in procedures of bij instanties. Het ging daarbij om financiën, huisvesting, overlast, aanvragen bij de gemeente, gezinsproblemen, schuldhulp en uitvoering van bestemmingsplannen. Het Ombudsteam kon het merendeel van deze moeilijkheden oplossen door informatie te geven of in actie te komen.
Het PvdA-Ombudsteam ging op 1 november 2014 van start tijdens een bijeenkomst met Tweede Kamerlid Lutz Jacobi. Gemeenteraadslid Jan van Noort was de drijvende kracht.
Hij is, samen met Henri van Smirren en Inge Bunte, het eerste aanspreekpunt voor mensen die ondersteuning willen. Daarnaast staan acht vrijwilligers binnen de PvdA klaar voor het Ombudsteam.
Het Ombudsteam van de Partij van de Arbeid is telefonisch te bereiken: 06 26405900.