28 mei 2013

Marit Maij (Tweede Kamerlid) bij PvdA Wassenaar

Dinsdagavond 28 mei jl had de PvdA een afdelingsvergadering. Deze stond vrijwel geheel in het teken van de speciaal hiervoor uitgenodigde sprekers, te weten: Tweede Kamerlid voor de PvdA mevrouw Marit Maij en de in Wassenaar bekende mevrouw Tinie van de Heiden.
De portefeuille van Marit Maij betreft ontwikkelingssamenwerking en internationale handel en sinds kort ook asiel en migratie. Tinie van de Heiden is in Wassenaar bekend op tal van terreinen, waar zij haar bijdrage heeft geleverd. Op deze avond ging zij in op het ontstaan van de verkoop van Fairtrade produkten en de wereldwinkel.
Beide sprekers hadden de gelegenheid om hun verhaal te vertellen. Al snel kwamen er ook vragen tussendoor en ontsponnen er interessante discussies.
Uiteindelijk gingen we naar huis met een stuk meer kennis over de onderwerpen van Marit Maij en ook nog meer overtuigd van de juiste lijn die minister Ploumen kiest en tevens met meer kennis over de historie en de huidige situatie van de wereldwinkel en fairtrade in Wassenaar.
Kortom een zeer interessante en leerzame avond.