23 oktober 2015

Mantelzorg vooral voor familie

De helft van de mantelzorgers in Wassenaar biedt hulp aan de partner. Ongeveer een derde van de mantelzorgers zet zich in voor de vader of moeder. Mantelzorg voor vrienden, kennissen of buren komt veel minder voor.
Nico Lausberg, de directeur van de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW), maakte deze ,,voorlopige cijfers’’ donderdag bekend tijdens een door de PvdA georganiseerde avond over de mantelzorg. Het gaat om een tussenstand bij het verwerken de uitkomsten van een huis-aan-huis enquête van de gemeente.
Mantelzorg in Wassenaar is dus vooral een familie-aangelegenheid. Ook komt uit de enquête naar voren dat het overgrote deel van de mantelzorgers ouder is dan 45 jaar.
Door de versobering van de zorg door de overheid krijgen de mensen thuis steeds meer te verstouwen. Ouderen willen vaak zolang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen, maar ze zullen ook langer thuis moeten blijven, aldus Nico Lausberg.
Steeds meer mensen zullen daardoor mantelzorger worden. De directeur van de SMOW legde uit hoe zijn organisatie de mantelzorgers ,,helpt om het vol te houden’’. Een belangrijk deel van die hulp bestaat uit advies over de beste manier om om te gaan met de regelingen van de overheid.
Tijdens de bijeenkomst in De Plataan bleken hierover veel vragen te bestaan bij de bezoekers. Ze wilden onder meer uitleg over de ,,dienstenvouchers’’ van de gemeente, of wel bonnen om voor een verlaagd tarief hulp in het huishouden te krijgen.