3 april 2016

Maak gemeente rolstoelvriendelijk

Gewone alledaagse dingen, zoals boodschappen doen of een kopje koffie drinken in een restaurant, zijn voor gehandicapten lang niet altijd vanzelfsprekend. Zij komen allerlei obstakels tegen als trapjes of drempels. Een kleine verhoging kan voor hen een ogenschijnlijk gewoon gebouw maken tot een onneembare vesting maken. Dat moet veranderen, vindt PvdA-gemeenteraadslid Jan van Noort. Hij heeft er in de vragenronde van de gemeenteraad op aangedrongen de situatie in Wassenaar voortvarend te verbeteren.
,,Wij moeten het ijzer smeden nu het heet is,’’ zegt gemeenteraadslid Jan van Noort. In de Tweede Kamer kreeg parlementslid Otwin van Dijk op 21 januari een meerderheid achter zich voor een voorstel. Daarin staat letterlijk: Toegankelijkheid moet normaal worden, ontoegankelijkheid wordt de uitzondering. Het uitgangspunt van de Wet gelijke behandeling op
grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) verandert door een verplichting tot het treffen van algemene voorzieningen toe te voegen.
De overheid dient voor 1 januari 2017 haar gebouwen goed toegankelijk te maken. Jan van Noort wil nu de vinger aan de pols houden hoe dit vordert in Wassenaar. Maar daarbij blijft het niet wat hem betreft. Hij wil ook dat de gemeente een initiatief van gehandicapten ondersteunt om alle gebouwen, dus ook winkels en dergelijke, beter toegankelijk te maken. Gehandicapten communiceren met elkaar via smartphones over concrete situaties. Ze brengen niet alleen in kaart waar de situatie slecht is, ze wijzen elkaar ook op plekken die voor hen goed toegankelijk zijn via de Ongehinderd-app.
In de Verenigde Staten is toegankelijkheid van gebouwen al vele jaren wettelijk verplicht. Daar geldt het als vanzelfsprekend dat alle publieke voorzieningen toegankelijk zijn voor rolstoelers en blindengeleidehonden. Voor organisaties van gehandicapten reden om Nederland te omschrijven als een ,,ontwikkelingsland’’. Nederland moet nog een enorme inhaalslag maken. ,,Het zou mooi zijn, als Wassenaar daarin voorop gaat,’’ zegt Jan van Noort.
meer weten ?: filmpjer