19 februari 2016

Leden PvdA: Zorg voor betaalbaar wonen

De leden van de PvdA in Wassenaar vrezen dat wonen in Wassenaar in de toekomst niet meer is weggelegd voor de gewone man. Ze uitten die zorg donderdagavond tijdens een ledenvergadering. Er worden sociale woningen verkocht en er komen er maar weinig nieuwe bij.

Ook wezen leden erop dat mensen met een gewoon inkomen tussen de wal en het schip vallen. Ze verdienen dan te veel om in aanmerking te komen voor een sociale woning, maar ook weer te weinig om een hypotheek voor een koopwoning los te praten bij een bank.

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft in het akkoord bij het tot stand komen van het college van Burgemeester en Wethouders vastgelegd dat er in Wassenaar meer sociale woningen moeten komen. Maar als er in het dorp nieuwe locaties vrij komen voor woningbouw moet gemeenteraadslid Jan van Noort praten als Brugman om ervoor te zorgen dat ook woningcorporaties daar terecht kunnen.

Tijdens de vergadering bespraken de leden tal van onderwerpen, waaronder windmolens op zee en koopzondagen.