6 maart 2016

Gun sociale woningbouw ruimte

Wassenaar is Wassenaar niet meer. Althans als we diverse artikelen in De Wassenaarse Krant van afgelopen week mogen geloven. Het karakter van het villadorp wordt bedreigd door ,,ongewenste hoogbouw’’. Er wordt een beeld geschetst van een college van Burgemeester en Wethouders dat niet naar de eigen burgers luistert en koste wat kost de eigen zin doordrukt. Wat is er aan de hand ?

Het gemeentebestuur van Wassenaar wil de groene ruimte zoveel mogelijk sparen. Als er in de bebouwde kom ruimte vrij komt voor woningen, worden die plekken ingevuld. Terecht, vindt de PvdA. Veel Wassenaarders moeten wachten op een woning die voor hen betaalbaar is, maar het aantal sociale woningen neemt af.

Op dit moment zijn twee bouwplannen in een vergevorderd stadium: Nieuwbouw van Huize Sint Willibrordus en het plan Bellesteijn. ,,Knotsgroot’’, ,,lelijk’’, ,,massief’’ en vooral ,,veel te hoog’’, volgens omwonenden. Zij vinden een willig oor bij sommige leden van de gemeenteraad en bij de Vereniging van Vrienden van Wassenaar. Maar wie luistert naar de mensen die op de wachtlijst staan voor een sociale woning ? Zij maken geen vuist en stappen niet met petities naar de gemeenteraad.

Bij Huize Sint Willibrordus gaat het om een toegestane hoogte van nieuwbouw van 13,2 meter, waar 12 meter de norm is. De bouwoppervlakte voor in totaal drie gebouwen wordt overschreden met 199 vierkante meter. Het gaat om overschrijdingen die zo gering zijn, dat er een vrijstelling voor kan worden verleend.

In het plan Bellesteijn gaat het om de vierde woonlaag op één van de twee wooncomplexen, waarvoor de gemeenteraad al in 2013 toestemming gaf, en om 7 parkeerplaatsen die niet op het terrein van het complex kunnen komen. Over dit laatste is de gemeente in gesprek met buurtbewoners.

De welstandscommissie heeft positief geadviseerd over beide projecten. Betekent dit dat de buurtbewoners hun mond moeten houden ? ,,Nee,’’ zegt gemeenteraadslid Jan van van Noort van de PvdA. ,,Inspraak en betrokkenheid van omwonenden zijn van groot belang. Maar inspraak is niet hetzelfde als zeggenschap. Het is aan de leden van de gemeenteraad om het algemeen belang van volkshuisvesting af te wegen tegen de belangen van de omwonenden.’’

Bij beide projecten is er communicatie geweest met buurtbewoners en zijn er voorlichtingsbijeenkomsten geweest. Toch zijn veel mensen nog ontevreden. De PvdA vindt het een goede zaak dat de wethouder heeft toegezegd bij volgende plannen extra aandacht te besteden aan de inspraak: ,,Dat kan voorkomen dat burgers te hoge verwachtingen hebben van hun inbreng en zich daardoor later niet gehoord voelen.’’