12 november 2016

Gewone baan nog lang niet weggelegd voor iedereen

We liggen op schema, maar we zijn er nog lang niet. Dat zei John Kerstens, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, vrijdag tijdens een bijeenkomst van zijn partij met als thema Werken met een Beperking.

Hij doelde op het beleid om mensen met een arbeidsbeperking niet langer in een sociale werkplaats te plaatsen, maar hen in gewone bedrijven te laten werken. In tien jaar tijd moeten zo 125.000 mensen aan de slag komen. Dat ging vorig jaar in. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) stuurde deze zomer de eerste resultaten naar de Kamer. Vorig jaar, toen dit beleid van kracht werd, ging het om meer dan 21.000 banen, ver boven het streefcijfer van 9.000.

De streefcijfers zijn afgesproken met de organisaties van werkgevers. Ieder jaar wordt bekeken of die gehaald worden. “Er is een stok achter de deur”, aldus John Kerstens. “Als de werkgevers hun afspraak niet nakomen wordt wetgeving van kracht om per bedrijf een verplicht aantal werknemers met een beperking te plaatsen”.

Het is niet langer aan het UWV om deze mensen aan werk te helpen, maar aan de gemeente. Wethouder Inge Zweerts de Jong zei blij te zijn dat Wassenaar nu via een zogeheten werkgeversservicepunt deze taak “mag” uitoefenen. “Bedrijven komen zelf met initiatieven. Ik vind dat heel bijzonder”. Wel vindt zij het “jammer” dat er “veel regels van bovenaf” worden opgelegd bij de uitvoering van deze taak.

Zowel Inge Zweerts (Passie voor Wassenaar) als oud-vakbondsvoorzitter John Kerstens toonden zich enthousiast over de nieuwe aanpak, die mensen met een beperking in staat stelt op de werkvloer een nuttige bijdrage te leveren. Mensen met een handicap of een beperking worden zo gewone collega’s en staan midden in de samenleving.

Toch waren er kritische kanttekeningen tijdens de bijeenkomst in Bar ‘t Ruime Sop. Niet iedereen kan bij een gewone werkgever aan de slag. Er moeten ook “beschutte werkplekken” komen voor mensen die een gewone baan (nog) niet aan kunnen. Dat komt niet van de grond en er wordt nu extra geld ingepompt, aldus John Kerstens.