24 november 2015

Gemeente vraagt Delfland: Handhaaf kwijtschelding

De gemeente Wassenaar wil dat mensen met een minimum inkomen kwijtschelding blijven krijgen van de kosten voor het zuiveren van afvalwater. Dat blijkt uit een brief van het college van Burgemeester en Wethouders (B en W) aan het hoogheemraadschap Delfland. Delfland kondigde aan dat de kwijtschelding wordt afgeschaft, omdat de kosten daarvan oplopen en omdat het principe ‘de vervuiler betaalt’ ook moet gelden voor mensen met de laagste inkomens.
PvdA-gemeenteraadslid Jan van Noort had erop aangedrongen dat Wassenaar hiertegen in het geweer zou komen. Uit de brief blijkt dat B en W het met Jan van Noort eens zijn dat hier het principe dat de ‘sterkste schouders de zwaarste lasten dragen’ moet gelden.
Slechts een zeer klein deel van Wassenaar valt onder het Hoogheemraadschap Delfland en dit jaar krijgt niemand in deze gemeente kwijtschelding. B en W delen echter de vrees van Jan van Noort dat ook het hoogheemraadschap Rijnland, waar de rest van Wassenaar onder valt, de kwijtschelding in de toekomt af zou kunnen schaffen.
B en W vinden dat Delfland niet zijn financiële problemen moet afwentelen op de bewoners: ,,Een alternatief zou kunnen zijn om de uitgaven terug te dringen,’’ aldus de brief.
B en W vrezen dat door afschaffing van de kwijtschelding mensen nog verder in geldnood komen. De mogelijkheden van gemeenten om deze mensen financieel te ondersteunen zijn volgens de brief ,,zeer beperkt’’.