2 mei 2016

Eerste opvang kan lot vluchteling bepalen

Het is belangrijk om vluchtelingen vanaf de allereerste opvang in het asielzoekerscentrum goed te observeren. Veel van deze mensen komen uit oorlogssituaties en kampen met ernstige psychische problemen. Hoe later men die herkent en hoe langer men wacht met ingrijpen, hoe moeilijker het wordt om de trauma’s te behandelen. Dat zei psychiater Aram Hasan zondag, toen hij de gastspreker was tijdens de traditionele 1 mei bijeenkomst van de PvdA in Wassenaar.
Aram Hasan benadrukte het belang van bijscholing aan de hulpverleners van vluchtelingen, zodat zij de signalen van oorlogstrauma’s vroegtijdig onderkennen. Hij trof in Wassenaar een aandachtig gehoor van PvdA-leden en andere belangstellenden, onder wie burgemeester Jan Hoekema en wethouder Leo Maat. De gastspreker toonde zich aangenaam verrast:  Op de eerste mooie lentedag van het jaar wisten tientallen mensen de weg te vinden naar het gastvrije buurtcentrum De Plataan.
Aram Hasan sprak niet alleen als psychiater, maar vooral als ervaringsdeskundige over de problemen van de vluchtelingen. Vijftien jaar geleden kwam hij via mensensmokkelaars naar ons land. Hij verhuisde vervolgens van het ene asielzoekerscentrum naar het andere. Zijn eerste aanvraag voor asiel werd afgewezen, voordat een tweede succes had. In die tijd maakte Aram zich verdienstelijk als tolk. Hij spreekt Russisch, Arabisch en Koerdisch en zag daardoor niet alleen de problemen van de vluchtelingen uit zijn eigen land, Syrië.
Het levensverhaal van Aram Hasan leert dat je als vluchteling niet alleen veel doorzettingsvermogen nodig hebt om het in ons land te maken. Er is ook een flinke dosis geluk voor nodig om de juiste mensen te treffen die je vooruit willen helpen. Aram studeerde geneeskunde in Oekraïne, voordat hij als activist voor betere mensenrechten zijn geboorteland moest ontvluchten. In de Nederlandse gezondheidszorg werden zijn diploma’s niet erkend en als asielzoeker kon hij geen betaald werk aannemen. Dankzij leningen van vrienden kon Aram in Nederland de benodigde diploma’s halen om hier later zijn vak uit te kunnen oefenen.
Nu is Aram Hasan als psychiater verbonden aan Centrum 45, de stichting in Oegstgeest die zich inzet voor de slachtoffers van oorlogsgeweld. Hij is ook een van de oprichters van Psychiaters zonder Grenzen, die onder meer actief is in Syrië. Het is zijn droom om ooit nog naar dat terug te kunnen keren.