22 mei 2016

Eenzame strijd voor betaalbare woningen bij zwembad

Voorzitter Hans Hupkes van de Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties (FWO) rekent erop dat de gemeenteraad de peperdure seniorenflat bij het zwembad zal afwijzen en zal kiezen voor betaalbare woningen op deze plaats. Die hoop lijkt ijdel. Binnen de gemeenteraad heeft hij alleen de PvdA aan zijn zijde.
Gemeenteraadslid Jan van Noort is net zo verbijsterd als de FWO over de gang van zaken rond deze flat. Op 10 juli vorig jaar stuurde GroenLinks-wethouder Leo Maat de zogenoemde gunningsrichtlijn naar de gemeenteraad. Daarin staat dat er appartementen moeten komen met een huur van 700 euro tot 900 euro per maand en/of koop appartementen met een prijs van ‘’maximaal 350.00 euro”.
Op 5 april dit jaar is er de voorlopige gunning aan Waaijer Projectrealisatie en Bam. Het gaat dan om koopwoningen van 500.000 euro tot 900.000 euro. De woningen blijken te zijn bedoeld voor kapitaalkrachtige senioren met een tweede woning in het buitenland en voor pensionado’s die zich in het lommerrijke Wassenaar willen terugtrekken.
Binnen een jaar blijkt het te gaan om huizen die twee tot drie keer zo duur uitvallen. Ra, ra hoe kan dat ? PvdA-gemeenteraadslid Jan van Noort houdt het erop dat B en W gekozen hebben voor het grote geld. Bij een dure seniorenflat kan de gemeente een hogere prijs bedingen voor de grond dan bij een meer betaalbaar alternatief.
B en W heeft kennelijk het financiële belang zwaarder laten wegen dan het sociale belang, aldus PvdA-gemeenteraadslid Jan van Noort. ,,In Wassenaar is niet alleen behoefte aan sociale woningen, maar ook aan woningen in het zogeheten middensegment. Woningen dus voor mensen die door hun inkomen net niet meer in aanmerking komen voor een sociale woning, maar wel een appartement kunnen kopen.”
Hij begrijpt de teleurstelling van de FWO. In Wassenaar komen in de bebouwde kom niet veel terreinen vrij voor woningbouw. De gunning aan Waaijer Projectrealisatie is een gemiste kans.
,,Peperdure seniorenflats zijn er in Wassenaar al meer dan genoeg”, vindt Jan van Noort. Hij blijft pleiten voor een betaalbaar alternatief.