Door Wilma Bergveld op 11 mei 2014

Daarom PvdA in Europa

Meer banen hier in Nederland. Het aanpakken van banken en bonussen. Het tegengaan van de oneerlijke verdringing van werk. Een samenleving die gebaseerd is op verdraagzaamheid en niet op haat en nijd tussen mensen. Dat is waar de Partij van de Arbeid voor staat.

Veel kunnen we in Nederland zelf. Maar voor gezamenlijke uitdagingen hebben we elkaar in Europa nodig. Samen laten we banken weer werken voor spaarders in plaats van voor de eigen winst. Samen kunnen we de zaken die niet goed gaan in Europa veranderen. Overdreven bemoeizucht en doorgeslagen marktdenken pakken we aan.

Samen kunnen we dat. Kies op 22 mei voor meer banen, meer zekerheid en meer toezicht op banken en bonussen. Stem daarom PvdA in Europa!

Wilma Bergveld

Wilma Bergveld

Wilma Bergveld (1959) was van juni 2012 tot september 2018 voorzitter van de PvdA-afdeling Wassenaar. Wilma was in 2002 en 2003 algemeen bestuurslid van de PvdA-afdeling Nieuwegein, haar vorige woonplaats. Wat zijn je drijfveren? Democratie vind ik erg belangrijk. Ongetwijfeld hebben een rechtenstudie en bijna 25 jaar werkervaring, waarvan het overgrote gedeelte bij een lagere

Meer over Wilma Bergveld